Партньорства

       

  За учeбната 2017/2018 година  ДАНЕКС 2002 ЕООД е най-новият дарител на Фондация „Сирак“ със сумата от 12000 /дванадесет хиляди лева/ за  програма „Нашето бъдеще“ , с които  осигури  5 целогодишни стипендии за студенти  по 200 лв. месечно.

За учeбната 2018/2019 година  ДАНЕКС 2002 ЕООД  дари на Фондация „Сирак“  сумата от 14400 /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/ за  програма „Нашето бъдеще“ , с които  осигури  6 целогодишни стипендии за студенти  по 200 лв. месечно.

 

    Благотворителната фондация на Международен женски клуб-София е дългогодишен партньор на Фондация „Сирак“ от учредяването ни през 1990 г.  За учебната 2016/ 2017 г. освен отпуснаните две стипендии за студенти лишени от родителска грижа на стойност 4800 лв.по програма „Нашето бъдеще“, те отпуснаха и сумата от 4000 лв. за изплащане на едногодишни  стипендии за осирогелите сестрички от с.Хитрино – Рейхания и Севги Рагуб.
    За учeбната 2017/2018 година Благотворителната фондация на Международен женски клуб-София е най-големия дарител на Фондация „Сирак“ със сумата от 20160 /двадесет холяди сто и шестдесет лева/ за  програма „Нашето бъдеще“ , с които се осигуряват 6 целогодишни стипендии за студенти по 200 лв. месечно  и 4 стипендии за ученици от гимназиален курс по 120 лв.месечно.

 

 

  

 

Търсене