Стипендия „Анета Атанасова“

 Стипендията е учредена с Решение на Управителния съвет от 16.06.2009 г. в памет на голямата дарителка на Фондация “Сирак” г-жа Анета Стоянова Атанасова. 

    Съобразно изразената от нея дарителска воля стипендията се отпуска на сираци, които изучават български език и литература във висши учебни заведения или ученици в последен клас на гимназиален курс с изявени литературни интереси и възможности, на които предстои продължаване на образование във ВУЗ по посочените специалности.

    Бакалавърски програми: Българска филология, Български език и литература, Книгоиздаване и Журналистика.

    Магистърски програми: Литературознание, литература – творчески профил, антропология и филология, лингвистика и други подобни.

 

 

Стипендия „Д-р Желю Желев“

    Стипендията е учредена на 30 януари 2015 г. в памет на даритиля и покровителя на Фондацията, за неговата доброта и любов към децата без родители. Стипендията се присъжда ежегодно на младежи   и девойки лишени от   родителска грижа, изучаващи специалност „Философия“ с отличен успех и е с месечен размер - 200 лв.

 

Стипендия „Нашето бъдеще“

    Стипендията  се присъжда на лишени от родителска грижа ученици в гимназиален курс и студенти във ВУЗ, доказали с високия си успех и постижения в различни начинания своята амбиция за добиване на добро образование и намиране на достойно  място в живота. Стипендиите са в размер 120 лв. за ученици и 200 лв. за студенти ежемесечно.

 

    Със своите стипендиантски програми Фондацията и нейните дарители  не само подкрепят финансово образованието на нашите деца, но искат да им окажат  морална подкрепа и да им вдъхнат увереност, че някой вярва в тях и очаква техните успехи.

 

Търсене